آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1399-10-21
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1399-10-15
تاریخ شروع کنگره
1399-11-01
تاریخ پایان کنگره
1399-11-02

اطلاعیه:

به اطلاع شرکت کنندگان محترم کنگره می رساند گواهی صرفا برای مقالاتی که به صورت شفاهی ارائه شده اند صادر گردیده، و سایر نویسندگان می توانند به لیست مقالات پذیرفته شده در کتاب مجموعه مقالات کنگره استناد کنند.

با تشکر- دبیرخانه کنگره

 

 

 

 

 

اطلاعیه 1:

برنامه های اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید -19

ریز برنامه های کنگره که در روز اول و دوم بهمن ماه برگزار خواهد شد، به شرح زیر است: