برای دریافت مجموع مقالات نخستین کنگره ملی دانشگاه و کووید-19 لطفا روی لینک زیر کلیک کنید.