کمیته علمی اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید – ۱۹

 

 

 

دکتر لقمان ابراهیمی دانشگاه زنجان

دکتر کورش اسماعیلی دانشگاه شاهد 

دکتر غلامعلی افروز دانشگاه تهران

دکتر احمد امانی دانشگاه کردستان

دکتر کورش امرایی دانشگاه لرستان

دکتر عبداله امیدی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دکتر سعید آریاپوران دانشگاه ملایر

دکتر حبیب آقابخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دکتر جلیل باباپور خیرالدین دانشگاه تبریز

دکتر نورمحمد بخشانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دکتر عباس بخشی پور دانشگاه تبریز

دکتر احمد برآبادی دانشگاه بجنورد

دکتر احمد برجعلی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر جعفر بوالهری دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر منصور بیرامی دانشگاه تبریز

دکتر ایمان بیگدلی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر فروزان پاسالار دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر حمید پورشریفی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

حمید پیروی دانشگاه تهران

دکتر محسن جلالی دانشگاه گلستان

دکتر لیلا چراغ ملایی دانشگاه الزهرا

دکتر احمد حاجبی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر حمیدرضا حسن آبادی دانشگاه خوارزمی

دکتر فریده سادات حسینی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

دکتر فتحیه السادات حسینی دانشگاه ولیعصر رفسنجان

دکتر احمد خامسان دانشگاه بیرجند

دکتر محمد خدایاری فر دانشگاه تهران

دکتر امیرحمزه خراسانی دانشگاه دامغان

دکتر رقیه خسروی دانشگاه شیراز

دکتر حمید درودی دانشگاه بجنورد

دکتر بهروز دولتشاهی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دکتر محمد ربیعی دانشگاه شهرکرد

دکتر عباس رحمتی دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر چنگیز رحیمی دانشگاه شیراز

دکتر علی رستمی بینا دانشگاه صنعتی کرمانشاه

دکتر رسول روشن دانشگاه شاهد 

دکتر فریبا زرانی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر مهدی زمستانی دانشگاه کردستان

دکتر حسین ساعی دانشگاه تبریز

دکتر تورج سپه وند دانشگاه اراک

دکتر فرامرز سهرابی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر احمد صادقی دانشگاه اصفهان

دکتر منصوره سادات صادقی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر مریم صالحیان دانشگاه سمنان 

دکتر مجید صفاری نیا دانشگاه پیام نور

دکتر محمدرضا صفاریان طوسی دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر سهیلا صمدی دانشگاه گیلان

دکتر کاوه ضیایی دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر فرهاد طارمیان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دکتر محمدرضا عابدی دانشگاه اصفهان

دکتر حمیده عادلیان دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر احمد علیپور دانشگاه پیام نور

دکتر علی عیسی زادگان دانشگاه ارومیه

دکتر باقر غباری بناب دانشگاه تهران

دکتر ابوالفضل غفاری دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر کیومرث فرحبخش دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر کتایون فرجی امیری دانشگاه هنر تهران

دکتر حبیب الله قاسم زاده دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر حسین کارشکی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر شهربانو کاظمی دانشگاه گیلان

دکتر موسی کافی دانشگاه گیلان

دکتر علیرضا کاکاوند دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

دکتر جواد کاووسیان دانشگاه خوارزمی

دکتر جهانگیر کرمی دانشگاه رازی کرمانشاه

دکتر حمید کشوری دانشگاه امیرکبیر

دکتر مجید محمودعلیلو دانشگاه تبریز

دکتر شهلا محمودی دانشگاه تبریز

دکتر محمد مختاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 پوراندخت مرتضوی زاده دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر علی مشهدی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمدعلی مظاهری دانشگاه شهید بهشتی

دکتر یوسف مقدس تبریزی دانشگاه تهران

دکتر آذرخش مکری دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر زهرا ممتازپور دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر فرشته موتابی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر خدامراد مومنی دانشگاه رازی کرمانشاه

دکتر علیرضا مهدویان دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر عباس نساییان دانشگاه بجنورد

دکتر ندا نظربلند دانشگاه شهید بهشتی

دکتر شیدا نوربخش مرکز بهداشت شمالغرب تهران

دکتر ربابه نوری دانشگاه خوارزمی

دکتر علی نیکبخت دانشگاه هرمزگان

دکتر فریبرز نیکدل دانشگاه یاسوج

دکتر شهرام واحدی دانشگاه تبریز

دکتر حسام واردی دانشگاه شیراز

دکتر حبیب هادیان فر دانشگاه شیراز

دکتر مصیب یارمحمدی دانشگاه بوعلی سینا همدان

دکتر حمید یعقوبی دانشگاه شاهد

دکتر رحیم یوسفی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان