دوستان، همکاران و دانشجویان عزیز

با کمال مسرت از شما دعوت می نماییم که در اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید-19 شرکت فرمایید.

این کنگره توسط دفترمشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزات علوم، تحقیقات و فنآوری و مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه های صنعتی شریف، تهران و شیراز و با همکاری مراکز مشاوره و مراکز بهداشت و درمان دانشگاه ها 17 و 18 دی ماه در تهران برگزار می گردد.

در دسامبر 2019 جهان با ویروسی جدید به نام کووید19 مواجه شد. متاسفانه، این ویروس به دلیل قدرت شیوع بسیار بالا به سرعت در کل جهان انتشار پیدا کرد و تقریبا طی زمانی کوتاه تمامی کشورهای جهان را آلوده نمود. با توجه به اینکه این ویروس جنبه های مهم اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و حتی نظامی تمامی کشورها را تحت تاثیر قرار داده است، بحث آثار روانی- اجتماعی و بهداشتی این بیماری بر روی سلامت افراد  و بخصوص جامعه دانشگاهی از اهمیت به سزایی برخوردار است. دانشگاه یکی از مکان هایی بوده است که تحت تاثیر کرونا سبک زندگی اعضایش دچار تغییرات زیادی شد. تغییراتی که نه تنها در مسایل آموزشی و بهداشتی خود را نمایان ساخت، بلکه آثار روان شناختی فردی، اجتماعی و خانوادگی برای اعضایش به همراه داشت. تبعات این آثار طلب می کند که پژوهشگران، استادان، و دانشجویان با ارائه مطالعات و تجربیات علمی خود در مجامع و کنگره هایی این چنینی برای ارتقاء سلامت جامعه (بخصوص جامعه دانشگاهی) و کیفیت مطلوب زندگی بخصوص در دوران پساکرونا تلاش نمایند.

 در این کنگره آگاهی از نقش کرونا در ابعاد مختلف جامعه دانشگاهی، نقش مؤثر راهبردهای بین رشته ای در مدیریت این بحران، بخصوص در پساکرونا مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

این کنگره فرصت مناسبی است که در مدیریت بحران کرونا همه با هم همراه باشیم.

منتظر شما هستیم.

دکتر منصوره سادات صادقی

رییس کنگره