رئیس مرکز مشاوره دانشگاه شریف: اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید – ۱۹ برگزار می شود
1399-08-14
رئیس مرکز مشاوره دانشگاه شریف:
اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید – ۱۹ برگزار می شود

دکتر حمید یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جهان در چند ماه اخیر درگیر بیماری عالمگیر کووید- ۱۹ بوده و تمامی شئونات اجتماعی اقتصادی فرهنگی آموزشی خانوادگی و شخصی افراد و جوامع دستخوش تغییر و دگرگونی شده است.

وی ادامه داد: در این بین یکی از محیط هایی که بسیار از این بیماری پاندمیک آسیب دیده و تحت الشعاع آن قرار گرفته، دانشگاه است. لذا به منظور شناسایی و ارایه راه حل های عالمانه از سوی محققان و پژوهشگران دانشگاهی مقرر است به میزبانی مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شریف «اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید- ۱۹ » توسط دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مراکز مشاوره دانشگاههای صنعتی شریف، تهران و شیراز در روزهای ۱۷ و ۱۸ دی ماه ۱۳۹۹ برگزار شود.

رئیس مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شریف یادآورشد: در برگزاری این کنگره مراکز مشاوره و مراکز بهداشت و درمان دانشگاههای سراسر کشور همکاری دارند.

دبیر علمی اولین کنگره دانشگاه و کووید – ۱۹ در خصوص محورهای کنگره اظهار داشت: کنگره در 8 محور سبک زندگی، پیامدهای روانشناختی، پیامدهای آموزشی، پیامدهای اجتماعی، پیامدهای خانوادگی، دانشگاه پس از کرونا، پیشگیری و رفتارهای بهداشتی، و بهداشت، ایمنی، محیط زیست و کووید-۱۹ برگزار می شود.

یعقوبی رویکرد این کنگره را بین رشته ای  معرفی و اظهار امیداوری کرد با استفاده از دانش و تجربه متخصصان رشته های روانشناسی، مشاوره، بهداشت و درمان، آموزش عالی، مدیریت، جامعه شناسی، اقتصاد و رشته و گرایش های مرتبط، راهکارهای اجرایی و علمی مبتنی بر شواهد برای مدیریت هرچه بهتر دانشگاه در دوره کرونا و پسا کرونا ارایه شود.

وی یادآورشد: پژوهشگران برای ارسال مقاله می توانند به آدرس اینترنتی کنگره www.uni.covid.cong.sharif.edu مراجعه کنند.

کد خبر 5062755