صفاری‌نیا خبر داد اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید – ۱۹ به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود
1399-10-25
صفاری‌نیا خبر داد
اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید – ۱۹ به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود