برگزاری اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید – ۱۹ در دیماه۱۳۹۹
1399-08-28

آرشیو اخبار

 
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۸/۱۹ | 
 
 
 
برگزاری اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید – ۱۹ در دیماه۱۳۹۹
    رییس مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شریف از برگزاری اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید – ۱۹ به میزبانی مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شریف خبر داد.
   به گزارش روابط عمومی مرکزبهداشت غرب:اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید- ۱۹ » توسط دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مراکز مشاوره دانشگاههای صنعتی شریف، تهران و شیراز در روزهای ۱۷ و ۱۸ دی ماه ۱۳۹۹ برگزار می شود.در برگزاری این کنگره مراکز مشاوره و مراکز بهداشت و درمان دانشگاههای سراسر کشور همکاری دارند.دبیر علمی اولین کنگره دانشگاه و کووید – ۱۹ در خصوص محورهای کنگره اظهار داشت: کنگره در ۸ محور سبک زندگی، پیامدهای روانشناختی، پیامدهای آموزشی، پیامدهای اجتماعی، پیامدهای خانوادگی، دانشگاه پس از کرونا، پیشگیری و رفتارهای بهداشتی، و بهداشت، ایمنی، محیط زیست و کووید-۱۹ برگزار می شود.یعقوبی رویکرد این کنگره را بین رشته ای  معرفی و اظهار امیداوری کرد با استفاده از دانش و تجربه متخصصان رشته های روانشناسی، مشاوره، بهداشت و درمان، آموزش عالی، مدیریت، جامعه شناسی، اقتصاد و رشته و گرایش های مرتبط، راهکارهای اجرایی و علمی مبتنی بر شواهد برای مدیریت هرچه بهتر دانشگاه در دوره کرونا و پسا کرونا ارایه شود.
پژوهشگران برای ارسال مقاله می توانند به آدرس اینترنتی کنگره http://uni.covid.cong.sharif.edu مراجعه کنند.