پیامدهای کرونا در روابط میان‌فردی: مطالعه‌ای مروری
کد مقاله : 1027-COVID
نویسندگان:
زهرا داورپناه *1، راضیه شیخ الاسلامی2
1دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز
2گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و غلوم تربیتی، دانشگاه شیراز
چکیده مقاله:
کرونا زندگی روزمره را تغییر داده و چالشهای متعدد اجتماعی ایجاد کرده است. فاصله اجتماعی تنها گزینه موجود در شیوع این بیماری تا تولید واکسن است و همین امر چالشی بی‌نظیر در زمینه‌ی روابط است که با سلامت عاطفی و جسمی مرتبط است. هدف ما از انجام این پژوهش بررسی پژوهش‌ها در زمینه‌ی روابط، در ایام کرونا بود. با جستجوی عبارت "relationships" و "covid" در پایگاه داده science direct و google scholar 26 مقاله پژوهشی که ارتباط بیشتری با موضوع داشتند و در مجلات معتبر به چاپ رسیده بودند، بررسی شدند. یافته‌ها نشان می‌دهد 1) کرونا روابط بسیاری از خانواده ها را تقویت کرده. اما توجه به دشواریهای گروه‌های خاصی از جمله سالمندان از اهمیت برخوردار است. روابط کودک-والد تحت تاثیر کرونا قرار گرفته و با وضعیت روانشناختی والدین و استرس ادراک شده‌ی آنان ارتباط داشته. کسانی که با والدین خود در مورد COVID-19 بحث و گفتگو داشتند ، افسردگی ، اضطراب و استرس کمتری را تجربه کرده‌اند. نگرانی‌هایی در ارتباط با نوزادان با وجود کرونا ضمن لزوم پیوند نزدیک با والدین وجود دارد که مستلزم آموزش به والدین است. 2)روابط زوجین و روابط و میل و تکرار رابطه جنسی ، رضایت جنسی و تولید‌مثل تحت تاثیر کرونا قرار گرفته. مواجهه با استرس مربوط به COVID-19 کیفیت روابط زوجین را تضعیف می‌کند و آسیب‌پذیری‌های فردی آنها تشدید می‌شود. افرادی که استرس بیشتری را در رابطه با COVID گزارش کرده‌اند ، کیفیت روابط ضعیف‌تر و درگیری بیشتر با شریک زندگی خود داشته‌اند. 3)کرونا روابط دانش‌آموز-معلّم و روابط دانش‌آموز-همسالان را تحت‌تاثیر قرارداده‌است و استفاده از ابزارهای ارتباطی و تکنیک‌های مؤثر در آموزش مجازی مانند خوداظهاری جهت نگسستن این روابط و جلوگیری از آسیب پس از حادثه در نوجوانان ضروریست. 4) استفاده از ماسک که در کرونا اجتناب‌ناپذیر است، روابط غیرکلامی را تحت‌تأثیر قرارداده و درک حالات هیجانی چهره افراد را مختل نموده.
کلیدواژه ها:
کرونا، covid-19، روابط، میان فردی
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است