ارزیابی ابعاد روان‌شناختی عموم مردم در همه‌گیری کرونا ویروس
کد مقاله : 1029-COVID
نویسندگان:
پرنیان رضایی *
شهید بهشتی
چکیده مقاله:
زمینه مسئله: شیوع ویروس کرونا شرایط جدیدی را برای زندگی افراد ایجاد کرده است. تغییراتی مانند انزوا، فاصله اجتماعی، قرنطینه شدن، محدود شدن مسافرت و همچنین رواج روزافزون شایعات در رسانه‌های اجتماعی بر سلامت روان افراد تأثیر منفی خواهد گذاشت. کاهش کیفیت خواب، اضطراب، پریشانی روان‌شناختی از رایج‌ترین مشکلات روان‌شناختی در مدت شیوع بیماری هستند.
هدف اصلی: ارزیابی تأثیر شیوع کرونا ویروس روی ابعاد روان‌شناختی عموم مردم از قبیل اضطراب، پریشانی روان‌شناختی و کیفیت خواب.
روش: شرکت‌کنندگان پرسش‌نامه‌ها را به‌صورت آنلاین و از طریق شبکه‌های اجتماعی مانند واتساپ و تلگرام پاسخ دادند. از پرسش‌نامه‌های زیر استفاده شد: پرسش‌نامه سلامت بیمار، مقیاس اضطراب بیمارستانی، مقیاس کیفیت خواب پترزبورگ، مقیاس پریشانی روان‌شناختی کسلر. تعداد کل شرکت‌کنندگان 400 نفر با میانگین سنی46/7 ± 14/30 بود. برای تحلیل از آزمون‌های رگرسیون و همبستگی به کمک نرم‌افزار اس پی اس اس 24استفاده شده است.
یافته ها: زمان در تختخواب ماندن، مدت‌زمان به خواب رفتن، ساعت بیدار شدن، در مدت شیوع کرونا ویروس بیشتر شده است و همچنین بی‌خوابی، بیشتر و کیفیت خواب، کم می‌شود. مشکل خوابیدن در افراد قبل از کرونا ویروس 24 درصد بوده است اما بعد از شیوع کرونا ویروس 40 درصد شده است، افرادی هم که مشکل بی‌خوابی داشتن و قبل از شیوع بیماری 15 درصد بوده است اما بعد از شیوع بیماری 42 درصد شده است، همچنین 27 درصد علایم پریشانی روان‌شناختی و 34 درصد علایم اضطراب را در مدت شیوع بیماری شاهد بودیم.
نتیجه‌گیری: به علت شیوع کرونا ویروس و تأثیر آن روی ابعاد روان‌شناختی عموم مردم، در صورت شناسایی زودهنگام و به‌موقع شکایت‌های روان‌شناختی افراد قادر خواهیم بود از به خطر افتادن سلامت روان‌شناختی افراد پیشگیری کنیم و همچنین در صورت ایجاد مشکل پروتکل‌های درمانی برایشان تدارک ببینیم.
کلیدواژه ها:
کلیدواژه: اضطراب، پریشانی روان‌شناختی، کیفیت خواب، کرونا ویروس
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است