ابعاد روانی- اجتماعی – بهداشتی و آموزشی کرونا - سبک زندگی- پیامدهای روانشناختی – اجتماعی و خانوادگی -دانشگاه پس از کرونا
کد مقاله : 1050-COVID
نویسندگان:
مریم حاتمی *
پیام نور رامسر
چکیده مقاله:
با ورود ویروس کرونا به عنوان یک بیماری نوپدید و کاملا ناشناخته و پیچیده، دیگر بشر همچون سابق نمی تواند به سبک زندگی پیشین خود ادامه دهد. تغییر سبک زندگی و ایجاد سبک زندگی جدید که با دوران کرونا سازگاری داشته باشد از جمله تغییر در ارتباطات، آموزش، رعایت بهداشت فردی، تغذیه، دستورالعمل های بهداشتی و درمانی، شرایط و ساعات کاری و تحصیلی، محیط زیست، فرهنگ و شیوه گذران اوقات فراغت و نحوه استفاده از فضای مجازی.
شرایط بحران همه‌گیری بیماری کرونا علاوه بر افزایش عوامل منفی مانند اضطراب، باعث ایجاد عوامل مثبت مانند همبستگی و مشارکت اجتماعی نیز شده است که به‌صورت منفی و مثبت بر سلامت روان تاثیر گذار است. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که بروز بیماری‌هایی مانند بیماری‌های تنفس به علت مشکلات جدی جسمانی و کاهش کیفیت زندگی بیماران باعث بروز اضطراب ناشی از بیماری خواهند شد. بیشتر تحقیقات بر اضطراب بیماران تمرکز دارند، اما واقعیت آن است‌ که‌ در زمان همه‌گیری یک بیماری مانندکرونا، ترس از بیماری و ترس از مرگ، درکنار آشفتگی فعالیت‌های روزمره، موجب می شود تا افراد سالم نیز با اضطراب بیماری درگیر شوند
در مقام جمع‌بندی باید گفت که کرونا هجوم امر واقع و به نوعی سیلی بر صورت جهان مغرور است. در عین حال می‌تواند عامل همبستگی اجتماعی و همدلی، همدردی، همکاری، اخلاقی‌شدن و عقلانی‌شدن شود. کرونا برای بشر امروز این پیام را دارد که راهی جز تعامل و همزیستی مسالمت‌آمیز با همنوع خود و محیط زیست ندارد. بنابراین کرونا در کنار تمام پیامدهای منفی، می‌تواند صلح و وحدت جهانی را تقویت کند و سرآغازی باشد بر سبک زندگی مسالمت‌آمیز و فضیلت‌مدار
کلیدواژه ها:
کرونا ؛ سبک زندگی ؛ ابعاد روانی- اجتماعی؛بهداشتی و آموزشی
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است