عملکرد نظام آموزش عالی کشور های ایران ،عربستان ، عمان و امارات از حیث آموزش در دوران کرونا
کد مقاله : 1051-COVID
نویسندگان:
علی سعادتمند *، مصطفی علی اکبری، سجاد مرتضی زاده آرائی
دانشگاه فرهنگیان پردیس دکتر شریعتی ساری مرکز آموزش عالی شهید رجایی بابل
چکیده مقاله:
شیوع کرونا و تعطیلی دانشگاه‌ها آزمونی مهمی برای نظام آموزشی دانشگاه برای استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی، شبکه و سامانه‌های الکترونیکی در جهان محسوب شد . نخستین واکنش‌ها درکشورمان امیدوارکننده بود اما به تدریج شلاق واقعیت به تن دانشگاه‌ها نشست و علاوه بر ضعف ‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری ، موانعی درخورتوجه مانند: فقدان منابع و محتوای چندرسانه‌ای، نبود سرویس‌های تعاملی، مهارت‌های ناکافی برای آموزش و نگرش و فرهنگ کار در فضای دیجیتال به چشم آمد. بخشنامه دوازدهم فروردین ماه وزارت علوم مبنی بر امکان حذف نیم ترم از سوی دانشگاه‌ها که بخشی از آن در شبکه‌های اجتماعی مورد نقد اهل نظر قرار گرفت، اگر نگوییم شکست نظام آموزش مجازی دانشگاهی بود، دست کم نشانگر مشکلات و موانع جدی در نظام آموزش دانشگاهی الکترونیکی به حساب می آید .هدف از این مقاله بررسی چالش ها ، کمبودها و اقدامات اندیشیده شده برای سیستم آموزشی دانشگاه های ایران و هم چنین عملکرد سیستم آموزش عالی کشورهای حاشیه خلیج فارس و به طور مشخص سه کشور عمان، عربستان و امارات در دوران کرونا بوده است، که از مطالعه ی پژوهش ها ،مقاله هایی که در سایت های معتبر منتشر شده اند بدست آمده اند.
کلیدواژه ها:
دانشگاه ؛ آموزش عالی؛ کرونا؛ آموزش مجازی؛ یادگیری الکترونیکی
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است