مداخلات پیشگیرانه از ابتلا به کروناویروس
کد مقاله : 1088-COVID
نویسندگان:
حنانه السادات رضوی نژاد *1، زینب السادات موسوی فرد2، شیلان عزیزی2، اشرف بیرامی2
1پرستاری،دانشکده پرستاری،دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس،شهر بندر عباس،استان هرمزگان
2گروه پرستاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران
چکیده مقاله:
مقدمه: در سال 2019 ویروسی با نام COVID-19 در ووهان چین شروع به تکثیر کرد و تا امروز بیشتر کشورهای جهان را درگیر خود دموده است. مسیرهای اصلی سرایت این ویروس انتقال مستقیم به‌وسیله آئروسلها و بزاق و انتقال غیرمستقیم از طریق سطوح آلوده می‌باشد. ویروس با درگیرکردن دستگاه تنفسی و مختل کردن آن سبب علائمی چون تب، سوزش گلو، سرفه و تهوع می‌شود. باتوجه‌به‌اینکه برای این بیماری ویروسی روش درمانی مشخصی توصیه نشده، لذا باید با اقدامات پیشگیرانه از ابتلای به آن جلوگیری کرد. هدف از این مطالعه بررسی روش های پیشگیرانه از ابتلا به کرونا می‌باشد.
روش کار: در این مطالعه مروری سیستماتیک با جستجو در پایگاههای اطلاعاتی SID، Scopus، Magiran، Pubmedدر بازه زمانی 5 سال اخیر با استفاده از کلید واژه‌های کروناویروس و روش‌های پیشگیری داده های مورد استفاده بدست آمد.
یافته ها: پژوهش‌های انجام شده در ارتباط با راه‌های پیشگیری از کرونا نشان از دو روش کلی برای رسیدن به این هدف دارد؛ اول روش‌های بهداشتی و عدم قرار گرفتن در معرض ویروس و دوم راه‌های تقویت سیستم ایمنی است که باعث ایجاد سدی محکم در بدن در برابر ابتلا به این بیماری می‌شود. قرنطینه، رعایت فاصله اجتماعی، شستن دست و ضدعفونی کردن اشیاء به‌عنوان اقدامات اصلی پیشگیرانه علیه شیوع ویروس‌کرونا توصیه می‌شود. تقویت سیستم ایمنی مانند مصرف ویتامین Eو C، استفاده از گیاهانی همچون آویشن، مرزنجوش، هالیوک، مرکبات، شیر، عسل، گوشت ماهی و پرندگان به عنوان نوعی دیگر از روش‌های پیشگیری تایید شده است زیرا دارای اثرات تقویت کننده سیستم ایمنی می‌باشد.
نتایج: تا به امروز، هیچ دارویی برای درمان ویروس کرونا توصیه نشده است. با‌این‌حال، افراد باید از مراقبت‌های مناسب برخوردار شوند تا به بیماری مبتلا نشوند. با توجه به یافته های ذکر شده و تاثیراتی که دارند این موارد به عنوان راه‌های پیشگیری از کرونا موثر بوده و کارآمد تلقی می شود.
کلیدواژه ها:
کروناویروس، روش‌های پیشگیری، بیماری
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است