پیامدهای روان شناختی شیوع ویروس کرونا در استان سمنان امیرمهدی مهدوی دانشجوی کارشناسی روانشناسی، موسسه ی غیرانتفاعی مولانا آبیک Mahdaviamirmahdi100@gmail.com
کد مقاله : 1097-COVID
نویسندگان:
امیرمهدی مهدوی *
دانشگاه مولانا آبیک
چکیده مقاله:
با پیدایش ویروس کووید19، زندگی و سلامت چندین میلیون نفر در ایران مورد تهدید قرار گرفت. ویروس کووید19 علاوه بر مرگ و میر هایی که در این یک سال داشته است، پیامدهای فاجعه بار روانی نیز به همراه خود داشته است . وبا توجه به پژوهشاتی که در این مدت چند ماهه انجام داده ام، بدلیل عدم مرجعی برای جلوگیری قاطع در برابر این ویروس، افراد قابلیت قابل چشمگیری تحت تاثیر پیامدهای روانشناختی کرونا نظیر: افسردگی ، استرس واضطراب و به دنبال آن اختلاف های روابطی پیدا کرده اند. و هدف بنده از این مقاله، اشاره به پیامدهای روانشناختی کووید۱۹ در استان سمنان میباشد. مطابق با آماری که در ۳۱ استان‌ کشور در بازه زمانی سوم اسفند ۱۳۹۸ تا فروردین ۱۳۹۹ حدود ۲۱ صورت گرفت. همراه با وارسی هایی که در تاریخ آرک جیس و هزار و ۶۳۸ نفرمبتلا به کرونا توسط نرم افزار ژئودا
۲۶ شهریور ۱۳۹۹ صورت گرفته است ، با افزایش امار افسردگی نسبت به سال‌گذشت ۲۳ درصد از افراد جامعه ایران در امسال مبتلا به افسردگی تشخیص داده شده اند و درادامه با کاوش هایی که داشته ام ،از ابتدای اسفندماه۱۳۹۹ تا ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ در استان سمنان ۴۵۰۰ تماس تنها با خط ۱۲۳استان برقرار شده است.که آمار‌توسط مخابرات گرداوری شده است و این نتایج حاکی از پیامدهای های روان شناختی دوران کرونا میباشد . و این نشان میدهد که نیاز به خدمات آنلاین درمانی همراه با اهداف امیدبخش در جامعه ی ایران الزامی است . این استان با بهره گیری از ۳۰۰ متخصص و ۳۰ کیلینیک ، از طریق خط ۱۲۳ ، قادر به بهبود پیامدهای روانشناختی مردم شده است. که در انتها به جمع بندی این پیامدهای روانشناختی در استان سمنان اشاره شده و راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با این پیامدها نیز گفته شده است.
کلیدواژه ها:
پیامدهای روانشناختی ؛ ویروس کووید19 و استان سمنان ؛ خدمات آنلاین درمانی
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است