بررسی روش های تدریس موثر در آموزش مجازی
کد مقاله : 1098-COVID
نویسندگان:
عبدالله حسینی اسکندیان *1، معصومه رجب نژادیان2
1دانشگاه فرهنگیان
2پردیس علامه طباطبایی آذربایجان غربی
چکیده مقاله:
آموزش از جمله فعالیت هایی می باشد که از زمان های گذشته تاکنون به صورت رسمی و غیررسمی انجام می پذیرد و به مرور زمان ، در اثر تحولاتی که در زندگی انسان ها به وقوع پیوسته است روش های ارائه آن تغییر کرده وهمزمان با ورود به عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات ، آموزش مجازی در اثر تغییرات جوامع و جهت رفع نیازهای آموزشی انسان معاصر پا به عرصه وجود گذاشته است . در آموزش مجازی، انتخاب روش های تدریس موثر و مناسب با توجه به ویژگی ها و قابلیت های این نوع آموزش از جمله مشکلاتی می باشد که مدرسان آموزش مجازی با آن مواجه هستند که بررسی و تحلیل روش های تدریس در آموزش مجازی می تواند مدرسان را جهت اتخاذ روش های تدریس موثر یاری کند.
در این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، ابتدا اصطلاحات هم معنی آموزش مجازی و زمان پیدایش این نوع آموزش ارائه می شود ، سپس به تعاریف آموزش مجازی ، شیوه های ارائه آموزش مجازی و ضرورت آموزش مجازی پرداخته شده و در ادامه برخی از روش های تدریس موثر در آموزش مجازی بیان شده و مورد تحلیل قرار می گیردو با بیان مزایا و معایب آموزش مجازی خاتمه می یابد.آموزش مجازی را می توان نوعی آموزش مادام العمر دانست که فراگیر را محور فعالیت قرار داده و از جمله روش های تدریس موثر و فراگیر محوردر این نوع آموزش می توان به حل مسئله ، گروه های کوچک آنلاین ،مباحثه آنلاین و ساخت گرایی اشاره کرد . این نوع آموزش در عین مزایایی که دارد، معایبی نیز دارا می باشد که برخی مسائل در مورد فراگیران مغفول واقع شده است.
کلیدواژه ها:
آموزش ؛ آموزش مجازی؛ فراگیران ؛ مدرس ؛ روش های تدریس
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است