خطر کرونا ویروس برای سلامت روان
کد مقاله : 1125-COVID
نویسندگان:
فاطمه ولی پور بابلی *1، زینب السادات موسوی فرد2، شیلان عزیزی2، اشرف بیرامی3
1دگروه پرستاری،دانشکده پرستاری،دانشگاه آزاد بندرعباس،بندرعباس،ایران
2گروه پرستاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران
3دانشگاه آزاد واحد بندرعباس
چکیده مقاله:
مقدمه: در سال2019 ویروسی با نام کووید-19 درچین شناسایی شد و به‌سرعت درتمام جهان گسترش یافت. گسترش این ویروس به دلیل سرعت انتقال بالای آن، طی کمتراز چند ماه باعث ایجاد یک وضعیت اورژانسی در بهداشت جهانی در سراسرکشورهای جهان شد. باتوجه به انتشار ویروس کرونا و اجرای سیاست قرنطینه، پیامدهای منفی روانشناختی درسطح جامعه ایجاد شده است.یکی از مهمترین تبعات همه‌گیری کرونا علاوه بر آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی و مرگ و میر بالای آن، عوارض روانشناختی است؛ به-گونه‌ای که در گروه‌های مختلف جامعه باعث افزایش استرس، اضطراب و ترس شده است. لذا؛ مطالعه حاضر با هدف بررسی و شناخت پیامدهای روانشناختی مبتنی بر شواهد علمی انجام شده است.
روش‌کار: مطالعه حاضر از نوع مروری سیستماتیک و به‌روش مطالعه کتابخانه‌ای و جستجوی مطالب از منابع الکترونیک و نمایه شده شامل Iran medex ,Pubmed, SID با کلید‌واژه Coronavirus، mental health ،mental consequences استفاده شد و 15 مقاله به‌دست آمد. از بین این مقالات، مقالاتی که متن کامل آن ها موجود بود و در سال اخیر منتشر شده بودند، مورد بررسی بیشتر قرار گرفتند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که عدم قطعیت و پیش بینی ناپذیری شیوع پاندمی بیماری عفونی،ترس از بیماری، ترس از مرگ، انتشار اخبار غلط و شایعات و تداخل در فعالیت‌های روزمره، مقررات منع یا محدودیت سفر و عبور و مرور، کاهش روابط اجتماعی، بروز مشکلات شغلی و مالی، پتانسیل بالایی برای ترس روانی از سرایت بیماری دارد و سلامت روان افراد جامعه را تهدید می‌کند و اغلب منجر به بسیاری از مشکلات روحی و روانی می شود.
نتایج: نتایج نشان داد که شیوع بیماری کووید-91 اثرات منفی بسیاری را بر مولفه‌های روانشناختی جامعه تحمیل کرده است. لذا، پیشنهاد می‌شود مداخلات روانشناختی به منظور بهبود سلامت روانی برای کاهش پیامدهای روانشناختی شیوع این بیماری انجام شود
کلیدواژه ها:
ویروس‌کرونا، پیامدهای روانشناختی، سلامت روان، کووید-19
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است