افزایش سطح آگاهی و شناخت دانشجویان از مسائل بهداشت فردی و عمومی در دوران کرونا ویروس با استفاده از شبکه‌های اجتماعی
کد مقاله : 1139-COVID
نویسندگان:
بصیره احمدی پور، عاطفه عتیقی *، معصومه مراد پور
دانشگاه صنعتی سیرجان
چکیده مقاله:
در پی شیوع و همه گیری جهانی کرونا ویروس و با توجه به ناشناخته بودن این بیماری و نبود آگاهی‌های بهداشتی، ارائه آموزش‌های لازم در زمینه بهداشت فردی و عمومی ضرورت پیدا می کند. در فضای جامعه پس از کرونا، استفاده از شبکه‌های اجتماعی موجود در فضای مجازی، بهترین راه ارتباطی با دانشجویان است. این شبکه‌ها می‌توانند نقش مهمی در بالا بردن سطح آگاهی و شناخت دانشجویان در مسائل مختلف و از جمله مسائل بهداشت فردی و عمومی را ایفا کنند.
در این پژوهش تلاش می‌شود تا نقش شبکه‌ها اجتماعی و فضای مجازی بر افزایش آگاهی و شناخت دانشجویان از مسائل مهم مربوط به بهداشت فردی و عمومی مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور با ایجاد صفحات معتبر در شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های مهم بهداشتی در قالب مطالب آموزنده، پادکست‌های آموزشی جالب و کلیپ‌های بهداشتی جذاب و هشدار دهنده به دانشجویان ارائه می‌شوند. سپس با نظر سنجی‌های هفتگی از دانشجویانی که از این صفحات بازدید کرده‌اند، کارآیی مطالب، پادکست‌ها و کلیپ های بارگزاری شده بر شناخت آن ها از مسائل بهداشتی بررسی می شود. در حقیقت، جامعه آماری مورد استفاده در این تحقیق، هفتاد نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه صنعتی سیرجان هستند که حداقل در پنج نظر سنجی هفتگی شرکت داشته‌اند. نتایج این تحقیق نشان ‌می‌دهدکه پادکست‌ها و کلیپ‌های ارائه شده در شبکه-های اجتماعی و فضای مجازی تاثیر قابل توجه‌ای بر بالا بردن سطح شناخت و آگاهی دانشجویان از مسائل مهم بهداشتی دارند.
کلیدواژه ها:
بهداشت فردی؛ بهداشت عمومی؛ شبکه‌های اجتماعی؛ فضای مجازی؛ کرونا ویروس
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است