پاندمی کرونا و سه گانه اشتغال، تحصیل و سلامت دانشجویان
کد مقاله : 1210-COVID
نویسندگان:
لطفعلی عاقلی *
پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران ص پ 316-14115
چکیده مقاله:
شیوع ویروس کرونا با مبدأ اولیه چین و سرعت انتقال بالای آن در نقاط مختلف دنیا، موجب تعطیلی تمام مقاطع تحصیلی و مؤسسات آموزشی در بسیاری از کشورها شد و در ایران نیز دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی با مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا از اوایل اسفندماه 1398 به تدریج آموزش الکترونیکی را جایگزین آموزش حضوری نمودند که در نیمسال جاری دانشگاهی نیز در جریان است. مشارکت مجازی دانشجویان در اغلب رشته‌ها و مقاطع تحصیلی یک عایدی مشخص به نام «عدم ابتلا به بیماری» و سلامت بردارد اما با هزینه-هایی به فُرم بازدهی پایین آموزشی و فشارهای روانی مواجه است. زیست اجتماعی دانشجویان از جمله نمودهای آموزش حضوری است که همه گیری کرونا این فرصت را از آنها سلب کرده است. علاوه بر این، فرصت اشتغال حین تحصیل برای برخی دانشجویان با بنیۀ درآمدی ضعیف کاهش یافته و جهش نرخ ارز و افزایش نرخ تورم در سال جاری، وضعیت اقتصادی آنها را بدتر کرده است.
تحلیل دقیق ابعاد اقتصادی و اجتماعی کرونا در عرصۀ آموزش عالی به دلیل فقر آماری موجود در کوتاه مدت مقدور نیست. با این حال، تجربۀ حداقلی در دو نیمسال تحصیلی اخیر، نشان می دهد که آموزش الکترونیکی به شرط تامین زیرساختهای فاوا(فناوری اطلاعات و ارتباطات) و کاهش شکاف دیجیتال، در بیشتر رشته‌های دانشگاهی به ویژه علوم انسانی قادر است همپای آموزش حضوری نقش آفرین باشد.
این مقاله به استناد تجربه‌های جهانی آموزش عالی در مدیریت و مقابله با کرونا در سال 2020 قصد دارد تبعات اقتصادی و اجتماعی آموزش عالی مجازی را بررسی کرده و با تحلیل تطبیقی، راهکارهای موثر برای تداوم روند آموزش به صورت ترکیبی(حضوری-مجازی) را ارائه دهد.
کلیدواژه ها:
کووید-19؛ آموزش الکترونیکی؛ مخارج آموزش؛ سلامت
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است