مدل بومی مداخله در مشکلات روانشناختی بیماران کووید 19
کد مقاله : 1230-COVID
نویسندگان:
علی خادمی *
ارومیه- دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه
چکیده مقاله:
بررسی های محدود نشان می دهد که بیماری کووید 19، فشارها و مسائل روانی مانند استرس، اضطراب، افسردگی، سوگ حل نشده و اختلال استرس پس از سانحه به بار آورده و ضرورت ورود مداخلات روانشناختی به این حیطه را طرح کرده است. لذا هدف این پژوهش، معرفی مدل بومی مداخله در مشکلات روانشناختی بیماران کووید19 بر مبنای رویکرد معنوی اسلامی بوده است. ابتدا مدل در اختیار پزشک عمومی، متخصص عفونی، روانپزشک و روانشناس قرار داده شد و سپس بر اساس نظریات آنها، تغییرات لازم داده و مدل بازنگری شده بعد از تایید ایشان، جهت اجرا با 3 نفر از بیماران کووید 19 با طرح تک آزمودنی ABA اجرا شد. هر 3 بیمار، مرد، 38 ساله، با وضعیت قرنطینه خانگی، بدون سابقه بیماری زمینه ای، دارای علایم شدید و دارای تحصیلات دانشگاهی بودند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه بهداشت روانی کومار بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های ترسیم دیداری و اندازه اثر d کوهن و شاخص درصد بهبودی استفاده شد. نتایج نشان داد که نمرات هر سه بیمار در طی مرحله درمان و پیگیری کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته و اندازه درصد بهبودی در آزمودنی اول 85/0، در آزمودنی دوم 78/0، و در آزمودنی سوم 81/0، بود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که مدل بومی با توجه به فعال شدن آمادگی های معنوی و مذهبی بیماران کووید 19، مورد پذیرش آنها قرار گرفت و این موجب شد تکالیف و تجویزهای مدل مداخله را به خوبی اجرا کنند و این امر موجب کارآیی مدل بومی مداخله در کاهش مشکلات روانی بیماران گردید.
کلیدواژه ها:
کووید 19؛ مشکلات روانی؛ طرح تک آزمودنی
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است