مروری بر بررسی تغییرات در الگوی استفاده از اینترنت و شبکه‌های مجازی در دوران کرونا
کد مقاله : 1244-COVID
نویسندگان:
شیما دهقان‌زاده *1، شهرزاد حق‌شناس2
1روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز
2بخش روانشناسی بالینی / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/ دانشگاه شیراز
چکیده مقاله:
شیوع ویروس کرونا جهان را با بحرانی شدید در حوزه‌ی سلامت ( در دو بعد جسمی و روانی ) مواجه ساخت. تا کنون بیش از 80 میلیون نفر از افراد سراسر دنیا به این بیماری مبتلا شدند. با شیوع این ویروس ، روند طبیعی زندگی مردم دنیا ناگهان و به سرعت دستخوش تغییرات زیادی شد که در این بین میزان استفاده از اینترنت و رسانه‌های مجازی به دلیل اثرگذاری بالا و گستره‌ی استفاده از جایگاه ویژه ای برخوردار است. به‌نظر می‌رسد این روز‌ها رسانه‌های اجتماعی نه تنها یک ابزار برای برقراری ارتباط بلکه به عنوان یک پناهگاه در زمان نبود ارتباطات حضوری شناخته می‌شود که هم می‌تواند در گسترش احساسات منفی از جمله ترس و اضطراب و هم در غلبه بر این احساسات موثر باشد. در این مقاله به مرور مقالات یک سال اخیر در ارتباط با اثرات اینترنت و فضای مجازی می‌پردازیم که از طریق بانک‌های اطلاعاتی Science Direct، PubMed، SID، Scopus، OVID و Iran Doc با جستجو‌ی واژه‌های رسانه‌های مجازی، اینترنت، سبک زندگی، احساسات آنلاین، کرونا، کوید 19 و معادل انگلیسی آن‌ها انجام شد. به طور کلی در این دوران میزان استفاده از اینترنت و فضای مجازی افزایش قابل توجهی داشته است که نگرانی‌هایی را درباره‌ی پیامد‌های آن به دنبال داشته‌است.
کلیدواژه ها:
کوید_19 ، اینترنت، رسانه‌های مجازی، سبک زندگی
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است