بررسی داده های غربالگری با ابتلا به بیماری کووید – ۱۹ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کد مقاله : 1276-COVID
نویسندگان:
هما ذوالفقاری آقکهریز *1، زهرا شریفی اسدی ملفه2، مهرناز آل بویه3، حمید کشوری2
1خیابان حافظ روبردی سمیه دانشگاه صنعتی امیرکبیر مرکز سلامت، ایمنی و محیط زیست
2مرکز سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
3مرکز سلامت، ایمنی و محیط زیست
چکیده مقاله:
هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش انجام غربالگری در پیشگیری از شیوع بیماری کووید-۱۹ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر می باشد. مرکز سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیربرای پیشگیری از شیوع این بیماری غربالگری و آموزش چهره به چهره توسط مراقبین سلامت را به صورت مستمر انجام داده است که بخشی از داده های غربالگری انجام شده شامل اندازه گیری دما، اکسیژن خون، ابتلای افراد به بیماری زمینه‌ای و علائم مشکوک در نرم افزار SPSS آنالیز گردید. نتایج بررسی داده ها نمایانگر میزان ابتلا با توجه به میزان مواجهه بیشتر بود که به ترتیب 18.6، 4.2 و 1.2 درصد نیروهای خدمت رسان (خدمات و انتظامات)، کارمندان و اساتید به این بیماری مبتلا شدند. همچنین واحدهای دارای مراجعین بالا مانند ساختمان ریاست، واحد آموزش و تحصیلات تکمیلی میزان بیشتری از ابتلا را نشان داده است. با وجود دورکاری‌، 15.6 درصد از افراد دارای بیماری زمینه‌ای به بیماری کووید-۱۹ مبتلا شدند که نشانگر در معرض خطر بودن بیشتر این افراد در سایر نقاط غیر دانشگاه بوده است. در غربالگری‌های انجام شده میزان ابتلا دانشگاهیان 3.5 درصد بوده است که این آمار به نسبت آمارهای اعلام شده بسیار پایین می باشد و تعداد محدودی از افراد (حدود 1/5 درصد) دارای اکسیژن خون بین 92 تا 94 سریعاً برای بررسی‌های بعدی ارجاع داده شده اند که این موضوع نقش غربالگری را در آموزش و پیشگیری از ابتلای افراد بسیار موثر نشان داد.
کلیدواژه ها:
کرونا ویروس، بیماری کووید-۱۹، بیماری زمینه ای، بیماری قلبی و عروقی، دیابت، فشارخون، جنسیت
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است